UK-based asset management firm Announces to Invest US $150 Million into Dashen Brewery

admin

Awramba Times is a US based online journal providing up-to-date news and analysis about Ethiopia email us: editor@awrambatimes.com

You may also like...

4 Responses

 1. Observer says:

  ልማት ለሀገር አድገት ዋነኛው መሳሪያ መሆኑ ባያጠራጥርም በሀጋራችን ያለው የዘር /tribal ፓለቲካ ሰራተኛና ካፒታል መዘዋወር ኤንዲገደብ ተግዳሮት አ የሆነ መምጣቱ ማንም ከጎጡ በላይ ለሚያስብ ኢትዮጵያዊ ኣሳሳቢ ነው።ልማት ባንድ ወገን ፣ጎሳ ፓለቲካ በሌላ አርስ በርሱ የሚጣረስ ፖሊሲ.
  መሬት የመንግስት በመሆኑ ለለማት የሚፈለግ መሬት ሲፈለግ መንግስት ለተፈናቃዩ የሚሰጠው ካሳ አና መንግስት ያንኑ መሬት በሚሽጥብት ወቅት የሚያገኘው ገቢ የሰማይ አና መሬት ልዩነት ይስተዋላል። አርግጥ መንግስት ለመሰረታዊ ለማት ገቢ የሚያስፈልገው መሆኑ በይካድም.
  በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር ይቻላል ፣ከቦታው የተፈናቀለው ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ብሁሉም ቦታ አየተስተውለ ነው። ልማት ማፈናቀሉ የማይቀር ሂደት ነው ፣ጥያቄው ተፍናቃዩ ተመጣጣኝ ካሳ ወይም ጥቅም ኣግኝቶኣል ወይ ነው ፧
  ይህም ኣስራር በቅርቡ ለተከሰተው የኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላን ውዝግብ ኣንዱ መነሻ መሆኑ ግልጽ ነው።
  ሌላው ኣያት ቅደመ ኣያቶቻችን በኣጥንታቸው ያስረከቡን ሃገር ኣይናችን አያየ ሲፈረካክስ ዝም ብለን ማየታችን ነው።
  በቅርቡ ኣንድ ህጋዊ ተቀዋሚ ፓርቲ ኣመራር ኣባል ተብዬ የኣዲስ ኣበባን መስፋፋት አንደ ኣንድ የውጭ ሀገር ወራሪ መሬት ማስፋፋት በማያንስ መልኩ ሲያስረዱ ሰምቼ ኣዘንኩ።
  በንግ ግራቸው ኣዲስ ኣበባ የኢትዮጵያ አና የኣፍሪካ ዋና ከተማ መሆኑዋ ቢታወቅም ኣንዴም ኢትዮጵያ የሚል ቃል ኣልወጣቸውም። Except የኦሮሞ ተማሪዎች የኢትዮጵያን በሄራዊ መዝሙር ኣንዘምርምበማለታቸው ጥቃት ደረሰባቸው ከማለት ሌላ።
  በኣጥንት አና ደም ነጻነቱዋን በጠበቀች የኣፍሪካ ብሎም የጥቁር ህዝብ መኩሪያ በሆነች ሃገር መዲና ተቅምጠው ያለምንም ሀፍረት ይህን ሲናገሩ መስማት ህሊናን ያቆስላል።
  ጎበዝ፣ ኣንዲት ለሁሉም አኩል የሆነች ኢትዮጵያዊ ሃገር አየገነባን ነው ወይስ ኣንቀስ 39 ን በትጋት አየተገበርን ነው??
  መቼም በታሪክ አንዲህ ኣይነት ለሃገሩ ቀናዊ ያልሆነ ሀላፊነት የማይሰማው መንግስት ኣለ ተብሎ ለማሰብ ያስቸግራል።
  አግዛብሄር የቃል ኪዳን ሃገሩን ኣይረሳትም፣ የ 21 ኛው ምአት ኣመት ሳልሳዊ ቴዎድሮስን ማስነሳቱ ኣይቀርም .
  God bless Ethiopia !

 2. erta says:

  Sometimes I wonder if EPRDF knows what it is doing. Right now Ethiopia has a big problem coming from Eritrea. EPRDF has a tendency of responding to certain things after the problem has been exploded to out of control. The leadership in Ethiopia seems suffering from complacency. Eritrea has a dedicated tv station (esat) to misinform, miss-lead Ethiopian a home and abroad, Eritrea has a dedicated websites that writes about Ethiopia a day and night to miss-lead and miss-inform the youth in Ethiopia. Eritrea has a military group wearing Ethiopian mask serving Eritrea’s interest. Eritrea has apolitical group in Ethiopia wearing Ethiopian political mask serving Eritrea’s interest. This political wing has been a cast out from Ethiopian political arena which Eritrea is targeting just like Ginbot-7 to use it for Eritrea cause. On the other hand Ethiopia imposed a no peace no war policy which make Eritrea youth to run to Ethiopia relieving the Eritrean government from economic healthcare and educations responsibilities lessoning the regimes political pressure from its people inside Eritrea. Eritrea is using its entire cylinder to bring down the EPRDF government particularly now when the government is stretched out to feed 15 million people and the Ethiopian government is trying to safe its military power to future expected conflict due to the Nile dam. But the Ethiopian people have enough of Eritrea crap. If we have to we must march to Eritrea without a leader. Ethiopia with its people put in one basket is bigger than EPRDF. Enough!!!!!!!!!!!!!

 3. us with us for us says:

  Is this a celebration or mourning?

  This is part of the hedge funds designed to loot nations engaging only with service related or health risky quick and huge money making sectors. This is the birth child of the imperialists Globalization doctrine which is the colonization and looting of nations legally and openly in the name of investment using the toilet paper look like worthless money as best weapon.

  Zionists and English so called investors are known engaging with health risky, environment damaging and service driven sectors that are making them loot the countries and consumers without making big efforts creating any useful values but the negative and bad ones. Death to the criminal hedge fund that is part of the imperialist’s cartel groups designed to loot nations while using bribes, corruptions and so on as the English and USA companies are known with.

  There is no normal human being celebrating here but stopping this criminal hedge fund group from engaging in other sectors for sure will be healthy risky, environment dam aging or service driven while Ethiopia needs investments and knowledge engaging only in the real economy such as manufacturing, industry and others escorts including in research and development for Solar and wind energy effective and efficient sources.

  What Ethiopia needs first and foremost from that far away little England is not investment in any form but taking back from Ethiopia all her demonic and satanic wolf citizens that are engaging with media wars and image damaging against Ethiopia doing as best job for decades and also stopping all the attacks she is doing from the base in England. She also needs to stop having any interference or involvement in the Ethiopian internal affairs and trying to impose her things on us at our costs (as they are known with internationally including against the natives in Australia, N. America, Africa and so on) going on for decades engaging the hateful racists and criminals in the name of aid agencies, NGO, Volunteers, teachers and so on.

  If she does this, then we can talk about other issues including investment in the real economy which is away from health risky, environment unfriendly or service sectors based on respect and mutual interest and benefits. But as long as she is busy targeting and affecting Ethiopia in every possible things using the evil Zionists/Jews and English establishment medias from the bases including in London, South Africa and Kenya, then, the little evil island with so many crimes against humanity and nature on her shoulders needs to go to hell. We don’t need her for anything as long as she is still suffering from the idea of Empire that is the worst criminal establishment ever in human history.

  Ethiopia needs not like this one which is typical imperialist designed to loot at any cost including health and environment but the Chinese, Japanese, Indians, Koreans, Russians, Italians, Germans and the likes engaging in the real economies such as manufacturing, industry, infrastructure, modern agriculture and also in the future energy sector which is in the research and development of clean energy such as Solar and wind and distributions as well.

  Dallol which is the hottest place with the cleanest sky on earth can electrify not only Ethiopia but the whole of Africa if the solar energy technology well develops and becomes effective and efficient. Ethiopia has the capacity of generating more than 1.3 million MW of clean energy from wind. China and India will be the leading nations in this useful and lucrative future energy sector.

 4. Bisrat Daba says:

  Dawit-Zeregna tigre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *